Název: Churchill, Roosevelt a druhá světová válka
Další názvy: Churchill, Roosevelt and the Second World War
Autoři: Briš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24654
Klíčová slova: churchill;roosevelt;druhá světová válka;korespondence
Klíčová slova v dalším jazyce: churchil;roosevelt;second world war;correspondence
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Rooseveltem. Jejich přátelství započalo na začátku druhé světové války, kdy byl Churchill jmenován prvním lordem admirality. Od té doby začala vzájemná korespondence, která se netýkala pouze války, měla také osobní nádech. Jejich sblížení bezpochyby ovlivnilo druhou světovou válku a tehdejší diplomacii.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis is concerned with the relationship between Winston Churchill and Franklin Roosevelt. Their friendship had started in the beginning of the second wordl war, when was Churchill appointed First Lord of Admiralty. From then on the mutual correspondence had started, which was not concerned only with the war, it also had personal tinge. Their rapprochement undoubtedly affected the second world war and contemporary diplomacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bris_Churchill, Roosevelt a druha svetova valka.pdfPlný text práce330,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRIS - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce841,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRIS - oponent.pdfPosudek oponenta práce866,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRIS.pdfPrůběh obhajoby práce970,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.