Název: Pád bakufu a reformy Meiji
Další názvy: Bakufu Downfall and the Meiji Restoration
Autoři: Lebedová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Oponent: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24664
Klíčová slova: bakufu;meidži;tokugawa;sakoku;perry;samuraj;nerovnoprávné smlouvy;edo;nagasaki;ii naosuke;šógun;harris;sacuma;čóšú
Klíčová slova v dalším jazyce: bakufu;meiji;tokugawa;sakoku;perry;samurai;unequal treaties;edo;nagasaki;ii naosuke;shogun;harris;satsuma;choshu
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na situaci v Japonsku v polovině 19. století. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na události vedoucí ke konci tokugawského šógunátu a následnou restauraci Meidži. Tato práce také přibližuje okolnosti, které vedly k přijetí a posléze ukončení japonského izolacionismu. Součástí je rovněž analýza vzájemného soužití Japonců a cizinců ze Západu po otevření země.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on the situation in Japan in the mid 19th century. The aim of this study is to provide a comprehensive view on the events leading to the downfall of the Tokugawa shogunate and the subsequent Meiji Restoration. This study also deals with the circumstances that led to the adoption, and then to the termination of the Japanese isolationism. This study also includes an analysis of coexistence of the Japanese and foreigners from the West after the opening of the country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka2016_Lebedova.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEBEDOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEBEDOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce930,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEBEDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.