Title: Pád bakufu a reformy Meiji
Other Titles: Bakufu Downfall and the Meiji Restoration
Authors: Lebedová, Eliška
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24664
Keywords: bakufu;meidži;tokugawa;sakoku;perry;samuraj;nerovnoprávné smlouvy;edo;nagasaki;ii naosuke;šógun;harris;sacuma;čóšú
Keywords in different language: bakufu;meiji;tokugawa;sakoku;perry;samurai;unequal treaties;edo;nagasaki;ii naosuke;shogun;harris;satsuma;choshu
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na situaci v Japonsku v polovině 19. století. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na události vedoucí ke konci tokugawského šógunátu a následnou restauraci Meidži. Tato práce také přibližuje okolnosti, které vedly k přijetí a posléze ukončení japonského izolacionismu. Součástí je rovněž analýza vzájemného soužití Japonců a cizinců ze Západu po otevření země.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the situation in Japan in the mid 19th century. The aim of this study is to provide a comprehensive view on the events leading to the downfall of the Tokugawa shogunate and the subsequent Meiji Restoration. This study also deals with the circumstances that led to the adoption, and then to the termination of the Japanese isolationism. This study also includes an analysis of coexistence of the Japanese and foreigners from the West after the opening of the country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka2016_Lebedova.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
LEBEDOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
LEBEDOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce930,06 kBAdobe PDFView/Open
LEBEDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.