Název: 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století
Další názvy: The 9th Brigade Border Guard Domažlice in the 1970s to the 1990s of the 20th Century
Autoři: Kuželka, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Oponent: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24672
Klíčová slova: hranice;pohraniční stráž;pohraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: border;border guards;borderland
Abstrakt: Diplomová práce bude zaměřena na deskripci 9. brigády Pohraniční stráže (bPS) Domažlice v období sedmdesátých až devadesátých letech 20. století. Student se zaměří na její vznik, strukturu a provede analýzu její činnosti. První část práce se bude zabývat vývojem systému ochrany státních hranic, vznikem Pohraniční stráže a ženijně technickým zabezpečením hranic. Dále bude věnován prostor dislokaci útvarů a jednotek Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Další část bude věnována podplukovníkovi Miroslavu Macháčkovi (a jeho rozsáhlé soukromé sbírce materiálů), který od roku 1971 až do roku 1986 vykonával funkci zástupce velitele výcvikového praporu 9. Pohraniční brigády Domažlice. Následující část se bude zabývat celkovým působením 9. brigády Pohraniční stráže Domažlice a v poslední kapitole diplomové práce bude analyzována činnost 9. brigády Pohraniční stráže Domažlice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis will focus on describing the 9th brigade of the Border Guard (BGS) Domažlice during the seventies to the nineties of the 20th century. Students will focus on the creation, structure and analyze its activities. The first part will deal with the development of state border protection, the creation of the Border Guard Engineer and technical security boundaries. Furthermore, the space devoted dislocation formations and units of the Border Guard and the State Border Protection. Another part will be devoted to the Colonel Miroslav Machacek (and his extensive private collection of materials), which from 1971 until 1986 he served as deputy commander of the Border Training Battalion 9th Brigade Domažlice. The following section will deal with the overall action of the 9th brigade of the Border Guard Domažliceand in the last chapter of the thesis will analyze the activities of the 9th brigade of the Border Guard Domažlice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Kuzelka Vladimir, pdf.pdfPlný text práce474,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUZELKA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce898,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUZELKA - oponent.pdfPosudek oponenta práce793,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUZELKA.pdfPrůběh obhajoby práce813,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.