Title: 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století
Other Titles: The 9th Brigade Border Guard Domažlice in the 1970s to the 1990s of the 20th Century
Authors: Kuželka, Vladimír
Advisor: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24672
Keywords: hranice;pohraniční stráž;pohraničí
Keywords in different language: border;border guards;borderland
Abstract: Diplomová práce bude zaměřena na deskripci 9. brigády Pohraniční stráže (bPS) Domažlice v období sedmdesátých až devadesátých letech 20. století. Student se zaměří na její vznik, strukturu a provede analýzu její činnosti. První část práce se bude zabývat vývojem systému ochrany státních hranic, vznikem Pohraniční stráže a ženijně technickým zabezpečením hranic. Dále bude věnován prostor dislokaci útvarů a jednotek Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Další část bude věnována podplukovníkovi Miroslavu Macháčkovi (a jeho rozsáhlé soukromé sbírce materiálů), který od roku 1971 až do roku 1986 vykonával funkci zástupce velitele výcvikového praporu 9. Pohraniční brigády Domažlice. Následující část se bude zabývat celkovým působením 9. brigády Pohraniční stráže Domažlice a v poslední kapitole diplomové práce bude analyzována činnost 9. brigády Pohraniční stráže Domažlice.
Abstract in different language: This thesis will focus on describing the 9th brigade of the Border Guard (BGS) Domažlice during the seventies to the nineties of the 20th century. Students will focus on the creation, structure and analyze its activities. The first part will deal with the development of state border protection, the creation of the Border Guard Engineer and technical security boundaries. Furthermore, the space devoted dislocation formations and units of the Border Guard and the State Border Protection. Another part will be devoted to the Colonel Miroslav Machacek (and his extensive private collection of materials), which from 1971 until 1986 he served as deputy commander of the Border Training Battalion 9th Brigade Domažlice. The following section will deal with the overall action of the 9th brigade of the Border Guard Domažliceand in the last chapter of the thesis will analyze the activities of the 9th brigade of the Border Guard Domažlice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Kuzelka Vladimir, pdf.pdfPlný text práce474,71 kBAdobe PDFView/Open
KUZELKA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce898,29 kBAdobe PDFView/Open
KUZELKA - oponent.pdfPosudek oponenta práce793,98 kBAdobe PDFView/Open
KUZELKA.pdfPrůběh obhajoby práce813,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.