Title: Stanislav Grof výrazná osobnost současné psychologie
Other Titles: Stanislav Grof - The distinctive personality of contemporaty psychology
Authors: Tupá, Tereza
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24714
Keywords: stanislav grof;william james;carl gustav jung;roberto assagioli;abraham harold maslow;transpersonální psychologie;holotropní stavy vědomí;holotropní dýchání;spirituální krize;coex systém;perinatální úroveň vědomí;transpersonální oblast psýché
Keywords in different language: stanislav grof;william james;carl gustav jung;roberto assagioli;abraham harold maslow;transpersonal psychology;holotropic states of consciousness;holotropic breathing;spiritual crisis;coex system;perinatal level of consciousness;transpersonal realms of the psyche
Abstract: Diplomová práce ukazuje tvůrčí dráhu badatele a popularizátora soudobé psychologie, Stanislava Grofa. Tento badatel získal díky pobytu v USA, svobodu a možnost oprostit se od standardních přístupů, což mu umožnilo formulovat řadu zajímavých problému, v oblasti psýché, stranou zájmu katedrální psychologie v Čechách a jiných zemí. Práce dále analyzuje místo Stanislava Grofa a jeho koncepcí v České a Světové psychologii a zároveň ukazuje místo a roli této významné osobnosti v kulturním, duchovním a historickém kontextu.
Abstract in different language: Thesis shows the path of creative scientist and populariser of contemporary psychology, Stanislav Grof. The researcher got through staying in the US, freedom and the possibility of breaking away from the standard approaches, which enabled him to formulate a number of interesting problem in the psyche, psychology aside the interests of the cathedral in the Czech Republic and other countries. The paper analyzes the place Stanislav Grof and his conception in Czech and World psychology while showing the place and role of prominent personalities in the cultural, spiritual and historical context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
tupa_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce878,73 kBAdobe PDFView/Open
tupa_polak.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Tupa_T.pdfPrůběh obhajoby práce688,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.