Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorTupá, Tereza
dc.contributor.refereePolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:35Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:53:35Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier68120
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24714
dc.description.abstractDiplomová práce ukazuje tvůrčí dráhu badatele a popularizátora soudobé psychologie, Stanislava Grofa. Tento badatel získal díky pobytu v USA, svobodu a možnost oprostit se od standardních přístupů, což mu umožnilo formulovat řadu zajímavých problému, v oblasti psýché, stranou zájmu katedrální psychologie v Čechách a jiných zemí. Práce dále analyzuje místo Stanislava Grofa a jeho koncepcí v České a Světové psychologii a zároveň ukazuje místo a roli této významné osobnosti v kulturním, duchovním a historickém kontextu.cs
dc.format93 s. (129 707 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstanislav grofcs
dc.subjectwilliam jamescs
dc.subjectcarl gustav jungcs
dc.subjectroberto assagiolics
dc.subjectabraham harold maslowcs
dc.subjecttranspersonální psychologiecs
dc.subjectholotropní stavy vědomícs
dc.subjectholotropní dýchánícs
dc.subjectspirituální krizecs
dc.subjectcoex systémcs
dc.subjectperinatální úroveň vědomícs
dc.subjecttranspersonální oblast psýchécs
dc.titleStanislav Grof výrazná osobnost současné psychologiecs
dc.title.alternativeStanislav Grof - The distinctive personality of contemporaty psychologyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis shows the path of creative scientist and populariser of contemporary psychology, Stanislav Grof. The researcher got through staying in the US, freedom and the possibility of breaking away from the standard approaches, which enabled him to formulate a number of interesting problem in the psyche, psychology aside the interests of the cathedral in the Czech Republic and other countries. The paper analyzes the place Stanislav Grof and his conception in Czech and World psychology while showing the place and role of prominent personalities in the cultural, spiritual and historical context.en
dc.subject.translatedstanislav grofen
dc.subject.translatedwilliam jamesen
dc.subject.translatedcarl gustav jungen
dc.subject.translatedroberto assagiolien
dc.subject.translatedabraham harold maslowen
dc.subject.translatedtranspersonal psychologyen
dc.subject.translatedholotropic states of consciousnessen
dc.subject.translatedholotropic breathingen
dc.subject.translatedspiritual crisisen
dc.subject.translatedcoex systemen
dc.subject.translatedperinatal level of consciousnessen
dc.subject.translatedtranspersonal realms of the psycheen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
tupa_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce878,73 kBAdobe PDFView/Open
tupa_polak.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Tupa_T.pdfPrůběh obhajoby práce688,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.