Title: Skateboardová scéna v Jordánsku
Other Titles: The Skateboard Scene in Jordan
Authors: Novotný, Jakub
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24722
Keywords: skateboarding;jordánsko;ammán;subkultura;globalizace;nekonformita;neziskové organizace;7hills skatepark;uprchlická krize
Keywords in different language: skateboarding;jordan;amman;subculture;non-conformity;globalization;ngos;7hills skatepark;refugee crisis
Abstract: Diplomová práce se zabývá skateboardovou scénou v Jordánsku. Pojednává její vznik, formování a důležité momenty v jejím vývoji. Především se však zaměřuje na charakteristiky, které z ní činí svébytnou subkulturu. Jordánská skejtová scéna je nahlížena v širším regionálním a globálním kontextu a její atributy jsou srovnávány s podobou skateboardové subkultury na Západě. Práce se rovněž zabývá projektem 7Hills skatepark, který byl relizován v Ammánu v roce 2014. Ten představuje jednu z neziskových iniciativ, jež se prostřednictvím skateboardingu snaží přispět ke zlepšení životní situace sociálně znevýhodněných mladých lidí v regionu. Pojednány jsou taktéž skateboardové projekty, které prezentují skateboarding jako "nástroj míru" a zasahují do kontextu arabsko-izraelského konfliktu.
Abstract in different language: The thesis focuses on the skateboard scene in Jordan. It discusses its origins, formation and crucial moments in its development. It focuses on features that make the Jordanian skate scene an autonomous subculture. The skate scene is viewed in a broader regional and global context and its attributes are compared to those of the skateboarding subculture in the West. The thesis also deals with the 7Hills skatepark project that was carried out in Amman in 2014. This project represents one of the Western initiatives that aim to empower disadvantaged youth in the region through skateboarding. The thesis briefly discusess other Western skate-related initiatives as well. Particularly those that try to portray skateboarding as a "peace tool" and touch the issue of the Arab-Israeli conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NovotnyDP.pdfPlný text práce16,97 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce153,95 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce90,54 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce59,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.