Title: Pravěké válečnictví: účel meče ve společnostech doby bronzové
Other Titles: Prehistoric warfare: significance of a sword in Bronze Age societies
Authors: Havlíková, Markéta
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Chvojka Ondřej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24741
Keywords: pravěké válečnictví;bronzový meč;boj;doba bronzová;mikroskopická analýza;radiografie
Keywords in different language: prehistoric warfare;bronze sword;bronze age;combat;microscopic analysis;x-ray analysis;use-wear analysis
Abstract: Tato práce se zabývá analýzami stop po používání na bronzových mečích doby bronzové v Čechách a pravěkým válečnictvím. Válečnictví bylo důležitou součástí minulých komunit a je důležité věnovat tomuto tématu pozornost také v archeologii. Jedním ze způsobu je analýza opotřebení pravěkých zbraní. V této práci bylo nashromážděno 41 bronzových mečů, které byly podrobeny různým analýzám. Bylo využito makroskopické analýzy, mikroskopické analýzy a radiografie.
Abstract in different language: This thesis is concerned with use-wear analysis of Bronze Age swords in Bohemia and with Prehistoric warfare. Warfare has been an important part of communities past and it is important to pay attention to this theme in archaeology. One way is use-wear analysis of prehistoric weapons as elementary parts of warfare. In this thesis was been collected 41 swords of the Bronze Age for use-wear analysis. It was used a macroscopic analysis, microscopic analysis and X-ray analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlikova_DP.pdfPlný text práce11,35 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hvlikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce673,53 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce28,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.