Název: Zaniklé kostely v okrese Klatovy za josefínských reforem
Další názvy: The ceased churches in district Klatovy under the reforms of Joseph II.
Autoři: Junková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Gersdorfová Zlata, PhDr.
Oponent: Čechura Martin, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24743
Klíčová slova: zaniklé kostely;kaple;okres klatovy;reformy;josef ii.;dokumentace;lokalizace;nedestruktivní stavebně-historický průzkum;sv. wolfgang;chudenice
Klíčová slova v dalším jazyce: defunct churces;chapel;klatovy district;reforms;joseph ii.;documentation;localization;nondestructive construction-history research;st. wolfgang;chudenice
Abstrakt: Diplomová práce lokalizuje a stručně popisuje zaniklé kostely a kaple za josefínských reforem na území bývalého okresu Klatovy. V rámci popisu je zahrnuta základní terénní dokumentace, studium ikonografických, kartografických a archivních pramenů. Kostel sv. Wolfganga je ze seznamu objektů vybrán a detailněji popsán na základě metodiky nedestruktivního stavebně-historického průzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on description and localization of religious architecture, which was desecrated in the context of Joseph´s II. reforms in the former Klatovy district. The description also summarizes principal terrain documentation, study of iconography, cartography and archival sources. One of the churces st. Wolfgang was chosen and described in detail by nondestructive construction-history research method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Junkova Eliska.pdfPlný text práce15,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce532,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova_posudek_oponet.pdfPosudek oponenta práce836,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Junkova.pdfPrůběh obhajoby práce24,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.