Title: Populární geopolitika v USA: reflexe, zobrazení a mediace druhé války v Iráku prostřednictvím vybraných populárních médií
Other Titles: Popular geopolitics in the USA: reflection, portrayal and mediation of the second war in Iraq through the scope of selected popular media
Authors: Hostýnek, Tomáš
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24766
Keywords: perský pivot;druhá válka v Iráku;geopolitika;popular culture and world politics nexus;populární média;ISIS
Keywords in different language: gulf pivot;second war in Iraq;geopolitics;popular culture and world politics nexus;popular media;ISIS
Abstract: Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl rozvinout téma populární geopolitiky na pozadí druhé války v Iráku prostřednictvím čtyřech vybraných typů populárních médií - komiksů, filmů, populární hudby a videoher - neb tyto v současnosti tvoří převážnou část výzkumného rámce populární geopolitiky, respektive "popular culture and world politics nexus." Zatímco první část práce byla věnována veskrze zevrubnému popisu vztahu mezi Irákem a USA, šířeji pak americké angažovanosti na blízkém východě v průběhu 20. a 21. století, ve druhé části jsme usilovali o zachycení některých společných témat, jež výše zmíněné typy populárních médií reflektující válku v Iráku od roku 2003 až do přítomnosti reprodukovaly, zobrazovaly, mediovaly a sekuritizovaly. Každý typ populárního média byl opatřen vhodně zvolenou případovou studií spíše ilustrativního charakteru, přesto se značným významem pro lepší představu a dokreslení zkoumaných fenoménů. V samotném závěru se naskytl prostor pro zmínění a vyzdvižení zřetelných přesahů artefaktů populární kultury do "reálného" světa, především v podobě ISIS.
Abstract in different language: The presented master thesis endeavoured to further unfold and advance the captivating topic of popular geopolitics in the aftermath of the 2003 Iraq War. Employing four selected types of popular media - comic books, movies, popular music and videogames - we sought to cover the increasing corpus of works exploring popular geopolitics so as to grasp it in its compelling entirety. Therefore, the abovementioned types of popular media were not chosen arbitrarily, but rather purposefully in hopes of enveloping the current research agenda of "the popular culture and world politics nexus". Whereas the first section devoted considerable time and attention to thoroughly describing the tumultuous relationship between America - and its long-standing commitment to the Middle East - and Iraq throughout the 20th century and beyond, the second part revolved around our attempt to capture some of the emerging themes and issues connected with the 2003 Iraq War that were mediated, portrayed and securitized by the four types of popular media. Each chapter on a particular type of popular media was accompanied by a case study to better illustrate our findings and demonstrate those in a more engaging fashion. At the very end we attempted to venture beyond the ill-conceived, and indefensible, boundaries separating "virtual" from "real" by mentioning the Islamic State as a keen user that brings (Western) popular culture artefacts to a next level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hostynek_diplomovaprace2016.PDFPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Hostynek.pdfPrůběh obhajoby práce225,92 kBAdobe PDFView/Open
Hostynek_opo.pdfPosudek oponenta práce125,65 kBAdobe PDFView/Open
Hostynek-VED-MV-Sanc.pdfPosudek vedoucího práce124,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.