Title: Single issue politické strany ve střední Evropě - komparace České republiky, Slovenska a Polska
Other Titles: Single issue political parties in Central Europe - Comparison of the Czech Republic, Slovakia and Poland
Authors: Fiala, Vít
Advisor: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24778
Keywords: strana mezery;strana jednoho tématu;česká republika;slovensko;polsko;environmentalismus;krajní pravice;etnicko-nacionalistická strana;populismus
Keywords in different language: niche party;single issue party;czech republic;slovakia;poland;environmentalism;the far right;ethno-nationalist party;populism
Abstract: Diplomová práce pojednává o stranách jednoho tématu (single-issue parties) v prostoru střední Evropy. Jedná se o komparaci tří vybraných zemí, v tomto případě České republiky, Slovenska a Polska. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů strana mezery a strana jednoho tématu. Zabývá se teoretickými přístupy řady zahraničních a českých autorů, kteří se věnují stranám mezery, resp. stranám jednoho tématu. Na základě těchto přístupů je následně operacionalizován pojem strana jednoho tématu. Další části práce se zabývají stranami jednoho tématu na území České republiky, Slovenska a Polska. Poslední část práce je věnována komparaci. V závěru práce jsou shrnuty výsledky komparace, které se týkají stran jednoho tématu.
Abstract in different language: The topic of the dissertation is the Single issue political parties in Central Europe - Comparison of the Czech Republic, Slovakia and Poland. The theoretical part of this work includes the explanation of the terms niche party and single issue party. This part also includes theoretical attitudes of foreign and Czech authors, which are studying the niche parties, or more precisely the single issue parties. After that, the term single issue party is explained. The following parts of this work are dedicated to the single issue parties in the Czech Republic, Slovakia and Poland. The final part is dedicated to the comparison of single issue parties. In the conclusion, the results of the comparison of the single issue parties are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fiala.pdfPlný text práce850,78 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_DP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
fiala-dp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce250,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.