Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFiala, Vít
dc.contributor.refereeJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-5
dc.date.accessioned2017-02-21T09:54:33Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:54:33Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66439
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24778
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o stranách jednoho tématu (single-issue parties) v prostoru střední Evropy. Jedná se o komparaci tří vybraných zemí, v tomto případě České republiky, Slovenska a Polska. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů strana mezery a strana jednoho tématu. Zabývá se teoretickými přístupy řady zahraničních a českých autorů, kteří se věnují stranám mezery, resp. stranám jednoho tématu. Na základě těchto přístupů je následně operacionalizován pojem strana jednoho tématu. Další části práce se zabývají stranami jednoho tématu na území České republiky, Slovenska a Polska. Poslední část práce je věnována komparaci. V závěru práce jsou shrnuty výsledky komparace, které se týkají stran jednoho tématu.cs
dc.format88 s. (162 072 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrana mezerycs
dc.subjectstrana jednoho tématucs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectslovenskocs
dc.subjectpolskocs
dc.subjectenvironmentalismuscs
dc.subjectkrajní pravicecs
dc.subjectetnicko-nacionalistická stranacs
dc.subjectpopulismuscs
dc.titleSingle issue politické strany ve střední Evropě - komparace České republiky, Slovenska a Polskacs
dc.title.alternativeSingle issue political parties in Central Europe - Comparison of the Czech Republic, Slovakia and Polanden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe topic of the dissertation is the Single issue political parties in Central Europe - Comparison of the Czech Republic, Slovakia and Poland. The theoretical part of this work includes the explanation of the terms niche party and single issue party. This part also includes theoretical attitudes of foreign and Czech authors, which are studying the niche parties, or more precisely the single issue parties. After that, the term single issue party is explained. The following parts of this work are dedicated to the single issue parties in the Czech Republic, Slovakia and Poland. The final part is dedicated to the comparison of single issue parties. In the conclusion, the results of the comparison of the single issue parties are summarized.en
dc.subject.translatedniche partyen
dc.subject.translatedsingle issue partyen
dc.subject.translatedczech republicen
dc.subject.translatedslovakiaen
dc.subject.translatedpolanden
dc.subject.translatedenvironmentalismen
dc.subject.translatedthe far righten
dc.subject.translatedethno-nationalist partyen
dc.subject.translatedpopulismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fiala.pdfPlný text práce850,78 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_DP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
fiala-dp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce250,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.