Title: Projevy nového regionalismu v jihovýchodní Asii a jejich vliv na hospodářský růst tohoto regionu
Other Titles: Manifestations of the new regionalism in Southeast Asia and their influence on economic growth of this region
Authors: Toušková, Ludmila
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24787
Keywords: nový regionalismus;růstové trojúhelníky;jihovýchodní asie;ekonomický růst;hettne;söderbaum;asean;subregionalismus;region;fta;indonésie;malajsie;singapur;filipíny;brunej darussalam
Keywords in different language: new regionalism;growth triangles;southeast asia;economic growth;hettne;söderbaum;asean;subregionalism;region;fta;indonesia;malaysia;singapore;the philippiness;brunei darussalam
Abstract: Předkládaná diplomová práce si klade za cíl najít možné spojení mezi teorií nového regionalismu a ekonomickým růstem regionu jihovýchodní Asie. Hlavním cílem je ověřit, zda v tomto regionu existují praktické projevy fenoménu nového regionalismu a zda tyto projevy mají vliv na ekonomický růst jihovýchodní Asie. K dosažení tohoto cíle budou sledovány aktivity v rámci několika regionálních integračních uskupení, jako je ASEAN nebo subregionální integrace prezentované tzv. růstovými trojúhelníky.
Abstract in different language: The point of the present thesis is to find a possible connection between the theory of the new regionalism approach and economic empowerment in the region of Southeast Asia. Main goal is to verify practical manifestations of NRA phenomenon in this region and if these manifestations have some kind of connection and influence to economic growth in this region. To achieve the goal of my thesis I will analyse examples of regional integrations like ASEAN or subregional integrations presented by economic growth triangles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Touskova_VED.pdfPosudek vedoucího práce128,26 kBAdobe PDFView/Open
Touskova_DP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce124,38 kBAdobe PDFView/Open
Touskova.pdfPrůběh obhajoby práce312,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.