Title: Transnacionální vazby členů české krajanské diaspory
Other Titles: Transnational sociel field of czech fellow countrymen from Romanian Banat mountains - diaspora, location, modernization
Authors: Hanus, Lukáš
Referee: Uherek Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24796
Keywords: migrace;transnacionalismus;deteritorializace;diaspory;banát;krajané;domovina;modernizace;mýtus;reemigrace;postmoderní identita;vizuální antropologie
Keywords in different language: migration;transnationalism;deteritorialisation;diaspora;banat;countrymen;homeland;modernization;myth;emigration;postmodern identity;visual anthropology
Abstract: Abstrakt Práce se pokusila poukázat na to, že rozptýlené společenství českých krajanů z rumunského Banátu až donedávna traktované v diádě "původní" diaspory v Rumunsku, a české integrované "reemigrované" krajanské enklávy, tvoří kvalitativně nový celek deteritorializované intenzivně interagující komunity. Mohou za to jednak vlivy globalizace, kterým jsou české vesnice na kraji zájmu kapitálových trhů v jižním Rumunsku vystaveny. Druhak modely neúspěšné asimilace českých krajanů do většinové české společnosti, kteří sice zvládli poměrně dobře integrační proces (legislativně, ekonomicky a sociálně), ale následně orientovali své kroky především na rozvoj jim známých kulturních vzorců a vztahů, jenž znají z Banátu. Na podkladě společného soužití v českých vesnicích vzniká kvalitativně nová forma identity, jenž je mimo jiné symbolicky a sociálně závislá na společenstvích v Banátu. Důvodem propojení je ekonomicky úspěšný rozvojový projekt "šetrné agroturistiky" organizované společností Člověk v tísni. Existuje vztah mezi modernizací české krajanské druhotné diaspory v České republice, a modernizací krajanských společenství v rumunském Banátu. Vztah dialekticky posiluje bystrá komunikační, obchodní a ideologická výměna mezi oběma transnacionálními plochami, jenž vytváří zcela nové hodnoty vlastní již nikoliv jedné či druhé ploše, ale "trasnacionálnímu "třetímu sociálnímu poli". K deteritorializovaným hodnotám patří výdobytky modernity umožňující krajanům na obou plochách transnacionální sítě obcházet tradiční rodové závazky vůči "poli a bohu". Transnacionální sociální pole je politickou arénou, v níž jsou posilovány aspirace především banátských politických hráčů, kteří o existenci "krajanské komunity" v nacionálním smyslu pečují, a mimoděk posilují vznik nového mýtu společného původu, jenž není ale ničím jiným než oportunistickou snahou po zisku a vlivu. Transnacionální sociální pole ustavují, podobně jako u jiných rozptýlených komunit, remitance. V Banátu mají ale zcela jinou formu, než se kterou jsem se v antropologické evidenci setkal. Nejedná se o pragmatickou "těžbu" kapitálu z ekonomicky silnějších globálních areálů s předpokladem jednocestného proudu ze silnější do slabšího areálu (tedy z Čech do Rumunska) využitelnou k rozvoji strukturálně slabšího regionu. Díky etnické akcentaci charakteru agroturistického projektu, který je postaven na konzumaci zploštělých, hyperreálných obrazů tradiční české kultury, je sice čerpán kapitál od českých turistů z globálně silnější ekonomické plochy. Je ale využíván jinak, než postulují klasické teorie transnacionalismu. Má dva významy, a oba spadají především do roviny sociálních remitancí, které jsou ale v důsledku pro tvorbu diasporického vědomí důležitější než finanční a věcné. Jedná se o "platbu za zaopatřené stáří" a "dialektiku krajanského modernismu". Disertační práce se snažila postihnout cesty adaptace českých krajanů na podmínky globálních trhů. Cestou jim je posilování krajanské identity v české "reemigraci", k čemuž zásadní měrou přispívají velmi intenzivní kontakty mezi krajany žijícím na dvou národních plochách v České republice a Rumunsku. Jedná se o velmi zajímavý proces, jenž lze sledovat u mnohých etnických skupin v Evropě i USA. Případě českých krajanů je ovšem případem "druhotné diaspory", tedy naplněného mýtu o nalezení mýtické domoviny. Práce ukazuje, že tvorba diasporického mýtu založeném na domovině je v mnoha ohledech situační a dokládá to především na příkladu modernizace českých krajanů a následném vyjednávání této společenské modernizace v transnacionálním sociální prostoru.
Abstract in different language: Abstract This thesis, titled "Transnational social field of Czech fellow countrymen from Banat mountains diaspora, location, modernization" I like to suggests that there exist brand new form of compatriot identity fully integrated in a "deteritorialized social space". The state of mind call general also as "in betweeness" is typical for "spread community" living in two or more global areas of belonging. The social anthropological research was made in two different areas Czech village Gerník in Romania, and several places in west Bohemia Czech republic. Most of the results described in the thesis refers to Romanian transnational social space. An influences of globalization, intense cross-borders communication and influences of diasporic myth makes a "third social space". This is an extraordinary space, different kind of location, a moment in migration process, that creates imagine about safety location. There is no more need to talk about space in geography or physical way. The assimilation of the Czech compatriots in Czech Republic is not happening. All scientific assumptions lead to melting down the specific diaspora identity, but it changes for the benefit of the new type of transnational identity. They integrate well in legislate, social and economic way, but creation of new kind of deteritorialized community lead them to consummation of modernity. The Czech compatriot's community in pre-revolutionary ages was typically pre-modern society. Social organization, the marriage patterns, kinship, subsistence strategy it's all lead to supposition that compatriots were living in pre-modern way. Next part of the thesis deal with criticism of development project of Czech humanitarian organization People in need foundation. More than ten years is applied a development model based on agrarian tourism. But, it seems to be more about culture, ethic sympathy and adventure that about institutionalized consume tourism. It must be said that without tourism all six Czech villages in Romanian Banat could be collapsed more than ten years ago. The development program help to keep Czech culture in this area. Is highly necessary to lead discussion about repercussion for a community. I suggest that situation has dramatically changed because of monetization forms of traditional values. The contact between Czech tourists and the members of very conservative, orthodox religious roman-catholic community usually wasn't only simple deal. Everybody wants to keep to compatriots some money or gifts because of help and gratitude. But whole process was more about gift and symbolic and social inning. And that is crucial, because the development program starts the capitalization of the local trade. Its possible to talk about alienation of tradition gift form. The consequence is, that most of needy persons living in the village have no chance to take same profit from development program. This paper suggests that imagine of "homeland" solid part of diaspora myth is no necessarily need in "new diaspora" concepts. Analogously, the situation of Czech compatriots settled permanently in Czech Republic, is not in emic way about reaching of homeland, as they parents has imagined. More than this, I assume that the second youngest generation of compatriots settled in Czech Republic turn attention to Romanian villages as a "homeland". The dialectics of modernity on both transnational spaces creates new kind of collective relationship to history, to yourself. The spread community of Czech compatriot live in most interesting history period since they went out to colonize the south Banat mountains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanus_disertace_final.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek_Hanus_Pavlasek_2016.pdfPosudek vedoucího práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
posudek_Hanus_Uherek_2016.pdfPosudek oponenta práce91,43 kBAdobe PDFView/Open
Hanus_11.2.2016.pdfPrůběh obhajoby práce517,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.