Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPaitlová, Jitka
dc.contributor.refereeFajkus Břetislav, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.refereeMoural Josef, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:54:53Z
dc.date.available2014-3-13
dc.date.available2017-02-21T09:54:53Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-31
dc.identifier68797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24800
dc.description.abstractDisertační práce pojednává v šesti kapitolách intelektuální vývoj, metodologická východiska a epistemologickou a filosoficko-vědní problematiku kritického racionalismu německého filosofa Hanse Alberta.cs
dc.format136 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthans albertcs
dc.subjectkritický racionalismuscs
dc.subjectfalibilismuscs
dc.subjectepistemologiecs
dc.subjectteorie vědycs
dc.titleTransformace platónského pojetí sofrosynécs
dc.title.alternativeThe Transformation of Platonic Conception of Sofrosyneen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDisertation thesis deals in six chapters with intelectual development, methodological foundations and epistemological and science-philosophical problems of critical rationalism of German philosopher Hans Albert.en
dc.subject.translatedhans alberten
dc.subject.translatedcritical rationalismen
dc.subject.translatedfallibilismen
dc.subject.translatedepistemologyen
dc.subject.translatedtheory of scienceen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace - Paitlova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Paitlova_Fajkus.pdfPosudek vedoucího práce261,54 kBAdobe PDFView/Open
Paitlova_Moural.pdfPosudek oponenta práce488,83 kBAdobe PDFView/Open
Paitlova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.