Title: Britský kolonialismus v Gambii v 1. polovině 19. století
Other Titles: British Colonialism in the Gambia during the First Half of the 19th Century
Authors: Strych, Filip
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Wanner Michal, PhDr. Ph.D.
Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24806
Keywords: velká británie;gambie;kolonialismus;otroci;arašídy;obchod;války
Keywords in different language: great britain;gambia;colonialism;slaves;peanuts;trade;wars
Abstract: Předkládaná disertační práce pojednává o britském vlivu v údolí řeky Gambie v průběhu první poloviny 19. století. Vysvětluje příčiny příchodu Britů a rozebírá klíčové události dějin zkoumaného období. Práce klade důraz na důležité fenomény formující danou oblast, např. obchod s otroky a jeho zákaz, legitimní obchod, obchod s arašídy, francouzsko-britské soupeření, rozšiřování britské sféry vlivu, boje s místními etniky a mnoho dalších.
Abstract in different language: This dissertation deals with the British influence along the Gambia River in the first half of the 19th century. It is explained why the British came here along with the examination of the key factors for that period. The work puts great emphasis on phenomena related with the region like slave trade and its abolishment, legitimate trade, groundnut trade, French-British rivalry, extension of the British sphere of influence, scrimmages with local natives and many others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strych_Filip_Disertacni_prace_Britsky_kolonialismus_ v_Gambi_v_1_polovine_19_stoleti.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Skrivan.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Wanner.pdfPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce525,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.