Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorČervenková, Lucie
dc.contributor.refereeKobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:07Z-
dc.date.available2014-6-4
dc.date.available2017-02-21T09:55:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-30
dc.identifier60636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24808
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku pasivního kouření. Upozorňuje na rizikové dopady pasivního i aktivního kouření na lidské zdraví. Je příspěvkem k poznání problematiky kouření na pracovišti v oblasti restauračních zařízení. Konkrétně se zaměřuje na pohledy zaměstnanců a zaměstnankyň pohostinství. Práce si klade za cíl zjistit, jak vnímají dopad pasivního kouření servírky a číšníci na své zdraví, zda si uvědomují následky a rizika, která tabákový kouř přináší a jak se s ním vyrovnávají. Zájem je upoután také na zaměstnavatele a zaměstnavatelky restauračních zařízení. Práce staví na empirickém výzkumu, konkrétně polo-strukturovaných rozhovorech. Získané odpovědi jsou analyzovány metodou tematické analýzy.cs
dc.format58 s. (69 746 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaktivní kouřenícs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectpasivní kouřenícs
dc.subjectrestaurační zařízenícs
dc.subjectsocioekonomický statuscs
dc.subjectsociologie zdraví a nemocics
dc.subjectzdravícs
dc.subjectživotní stylcs
dc.titleServírky a číšníci jako oběti pasivního kouření.cs
dc.title.alternativeWaitresses and waiters as victims of passive smoking.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on passive smoking. It draws attention to risks of passive and active smoking and its impact on human health. It contributes to the understanding of smoking issue in restaurants as aworkplace. Specifically, it focuses on people working in restaurants, the waitresses and waiters. I wondered if they are aware of the consequences and risks associated with tobacco smoke. I also concentrated on how they deal with presence in the smoky environment. Interest is also paid to their employers. The thesis is supported by an empirical research based mainly on semi-structured interview. The interview answers are analysed using thematic analysis.en
dc.subject.translatedactive smokingen
dc.subject.translateddiseaseen
dc.subject.translatedpassive smokingen
dc.subject.translatedrestaurantsen
dc.subject.translatedsocioeconomic statusen
dc.subject.translatedsociology of health and illlnesen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedlifestyleen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervenkova_Lucie_Bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce909,82 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cervenkova-oponent.docPosudek oponenta práce21 kBMicrosoft WordView/Open
cervenkova.JPGPrůběh obhajoby práce127,38 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.