Title: Stratifikační rozměr domácího násilí
Other Titles: Stratification dimension of domestic violence
Authors: Jaklová, Nikola
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24810
Keywords: domácí násilí;využívání moci;socioekonomický status;genderové nerovnosti;finanční krize;společenské normy;nezaměstnanost
Keywords in different language: domestic violence;use of power;socio-economical status;gender inequality;financial crisis;social norms;unemployment
Abstract: Domácí násilí je velmi intimním tématem a leží mimo dosah veřejnosti. Ve své bakalářské práci na tento fenomén nahlížím hlouběji, jako na sociologický problém. Předchozí výzkum ukázal, že násilím ze strany partnera jsou nejvíce ohroženy ženy, které nemají práci nebo mají zkušenost s nezaměstnaností svou, nebo svého partnera, a obecně ty, které žijí v domácnostech s nižšími příjmy. Výpovědi žen získané z publikace organizace ROSA, Přežila jsem a televizního dokumentu České televize, To všechno z lásky jsem podrobila kvalitativní tematické analýze.
Abstract in different language: Domestic violence is a very intimate topic that lies beyond reach of general public. In my bachelor thesis, I explore this phenomenon as a sociological problem. Previous studies show that the violence risk from partner is the most severe for unemployed women as well as for those with former experience with their own or partner's unemployment and, in general, for women from low-income households. I performed a qualitative topical research on testimonies of women obtained from a publication by organization ROSA, I survived and documentary of Czech Television, All out of love.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaklova Nikola.pdfPlný text práce539,53 kBAdobe PDFView/Open
jaklova_ved.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Jaklova_oponent.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
jaklova.JPGPrůběh obhajoby práce97,6 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.