Název: Význam sociálního kontextu v biografiích uživatelů drog
Další názvy: The importance of social context in biographies of drug users
Autoři: Mašková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24814
Klíčová slova: uživatelé tvrdých drog;drogy;drogová závislost;pervitin;heroin;biografická metoda;autobiografie;dramaturgická sociologie
Klíčová slova v dalším jazyce: hard drugs users;drugs;drug addiction;pervirin;heroin;biographical method;autobiography;dramaturgical sociology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sociálním kontextem v biografiích uživatelů "tvrdých drog". Ve své práci zkoumám sociální vztahy drogově závislých jedinců v pěti vybraných publikacích, které budu analyzovat pomocí biografické metody. Pomocným rámcem analýzy je dramaturgická sociologie, kde nalézám podobnosti a vzorce, které mi pomohou k interpretaci biografií drogové závislosti jedince. Publikace tvoří autobiografie a částečné autobiografie.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the social context of the biographies users addicted to hard drugs. I focus on the social relations of the drugs addicted persons from five selected publications, in which will be analysed the biographical method. Dramaturgy is a helpful framework for analysis, where I find the similarities and patterns, which will help to interpret individual biographies drug addicted person. The publication is consists of a full and partial autobiography.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Maskova BP 2015.pdfPlný text práce763,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
maskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce117,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova-oponent.docPosudek oponenta práce20,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Maskova.JPGPrůběh obhajoby práce96,42 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.