Title: Význam sociálního kontextu v biografiích uživatelů drog
Other Titles: The importance of social context in biographies of drug users
Authors: Mašková, Zdeňka
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24814
Keywords: uživatelé tvrdých drog;drogy;drogová závislost;pervitin;heroin;biografická metoda;autobiografie;dramaturgická sociologie
Keywords in different language: hard drugs users;drugs;drug addiction;pervirin;heroin;biographical method;autobiography;dramaturgical sociology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sociálním kontextem v biografiích uživatelů "tvrdých drog". Ve své práci zkoumám sociální vztahy drogově závislých jedinců v pěti vybraných publikacích, které budu analyzovat pomocí biografické metody. Pomocným rámcem analýzy je dramaturgická sociologie, kde nalézám podobnosti a vzorce, které mi pomohou k interpretaci biografií drogové závislosti jedince. Publikace tvoří autobiografie a částečné autobiografie.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the social context of the biographies users addicted to hard drugs. I focus on the social relations of the drugs addicted persons from five selected publications, in which will be analysed the biographical method. Dramaturgy is a helpful framework for analysis, where I find the similarities and patterns, which will help to interpret individual biographies drug addicted person. The publication is consists of a full and partial autobiography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maskova BP 2015.pdfPlný text práce763,73 kBAdobe PDFView/Open
maskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce117,82 kBAdobe PDFView/Open
Maskova-oponent.docPosudek oponenta práce20,5 kBMicrosoft WordView/Open
Maskova.JPGPrůběh obhajoby práce96,42 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.