Název: Proměna konceptu panoptikonu v návaznosti na vývoji společnosti
Další názvy: The transformation of the concept of Panopticon following the development of society
Autoři: Šrámek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24820
Klíčová slova: panoptikon;panoptismus;společenský dohled;cctv;disciplína;kontrola;sociální třídění;klasifikace;nové technologie dohledu
Klíčová slova v dalším jazyce: panopticon;panopticism;social surveillance;cctv;disciplination;social control;social sorting;classification;new surveillance technology
Abstrakt: Má bakalářská práce pojednává o společenském dohledu, který zde opírám o teorii Panoptikonu a panopticismu. Vycházím zde tak z klasického pojetí Panoptikonu, jak jej koncipoval Jeremy Bentham, ale i z pojetí Michela Foucaulta, který tuto teorii uchopuje, jako něco, skrze co si lze představit, jak funguje moc ve společnosti. V průběhu času, se společenský dohled stal samozřejmou součástí lidských životů. Nové technologie dohledu umožňují, aby každý člověk byl viditelný, klasifikovatelný a kontrolovatelný, přesně jako tomu bylo v Panoptikonu. Jen jeho forma se proměnila, místo centrální věže a dozorců, zde máme CCTV systémy a policejní hlídky v našich městech. Ty se však již nesnaží o jedincovu nápravu či disciplínu, ale spíše o jeho kontrolu a klasifikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with social surveillance, which I based on the theory of Panopticon and panopticism. My thesis is based on the classical form of Panopticon, as was described by Jeremy Bentham, but also on the concepts of Michel Foucoult, who handle this theory as something, through which we can imagine how power in society works. Over time, the social surveillance has become a natural part of human lives. New surveillance technologies allow us to see, classify and control each person, exactly as in panopticon itself. Only its form has changed. Instead of the central tower and guards, we have CCTV systems and police patrols in ours cities. However, they are not seek for the remedy or discipline of individuals, but rather of their control and classification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Petr_Sramek.pdfPlný text práce754,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SRAMEK_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
sramek_vedouci.docPosudek vedoucího práce37,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sramek.JPGPrůběh obhajoby práce116,68 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.