Název: W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy
Další názvy: W.E.B. Du Bois and his sociological surveys
Autoři: Smrčka, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24833
Klíčová slova: w.e.b. du bois;atlantská univerzita;empirický výzkum;náboženství;sociální struktura;rasa
Klíčová slova v dalším jazyce: w.e.b. du bois;atlanta university;empirical survey;religion;social structure;race
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je studovat a popsat působení W.E.B. Du Boise na Atlantské univerzitě mezi lety 1898 až 1910. Primárně se opírá o studium sborníku výzkumu afroamerických komunit v USA, které v tomto období na Atlantské univerzitě vycházely. Práce se zaměří na tři aspekty výzkumů: náboženství, sociální strukturu a rasu. Dalším cílem je diskutovat, zdali Du Boisův výzkum na Atlantské univerzitě může být považován za první sociologickou školu v USA.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to study and describe W.E.B. Du Bois' work at Atlanta University in period between 1898 and 1910. Work is based on study of reports of social surveys on african american communities in the USA published by Atlanta University in this period. Work aims on three specific fields: religion, social structure and race. Additional aim is to discuss, wether Du Bois' survey on Atlanta University can be considered the first sociological school in the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
W._E._B._Du_Bois_a_vyzkumy_na_Atlantske_univerzite.PDFPlný text práce412,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smrcka _ posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
SMRCKA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Smrcka.JPGPrůběh obhajoby práce79,66 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.