Název: Socializace dítěte s Aspergerovým syndromem
Další názvy: Socialization of a child with Asperger's syndrome
Autoři: Vachovec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24835
Klíčová slova: aspergerův syndrom;socializace;porucha autistického spektra;skupinový rozhovor;freud;cooley;mead;piaget;gray;durkheim
Klíčová slova v dalším jazyce: asperger's syndrome;socialization;autism spectrum disorder;group interview;freud;cooley;mead;piaget;gray;durkheim
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je odhalení specifik nebo odlišností, které jsou charakteristické při začleňování jedinců s diagnózou Aspergerova syndromu do společnosti, a najít metody, které slouží pro plynulejší proces socializace. Práce staví na teoretickém uchopení pojmů socializace a Aspergerův syndrom a na kvalitativním výzkumu, konkrétně na skupinovém rozhovoru s rodinnými příslušníky a speciální pedagožkou. Podmínkou realizace výzkumu bylo získání informovaného souhlasu dotyčných.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to reveal specifics and differences which are characteristic during inclusion of individuals diagnosed with Asperger syndrome into society and to find methods which will help with smoother process of socialization. The thesis is based on theoretical grasp of terms socialization and Aspergers syndrome and also on a quality research, in particular on group interview with family members and pedagogue who specializes in this field. The requirement for carrying out this research was informed consent from concerned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vachovec_BP_Socializace_ditete_s_Aspergerovym_syndromem.pdfPlný text práce627,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachovec_ 2016 posudek_vedouci_.docxPosudek vedoucího práce25,58 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
vachovec_op.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vachovec.JPGPrůběh obhajoby práce114,14 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.