Title: Socializace dítěte s Aspergerovým syndromem
Other Titles: Socialization of a child with Asperger's syndrome
Authors: Vachovec, Martin
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24835
Keywords: aspergerův syndrom;socializace;porucha autistického spektra;skupinový rozhovor;freud;cooley;mead;piaget;gray;durkheim
Keywords in different language: asperger's syndrome;socialization;autism spectrum disorder;group interview;freud;cooley;mead;piaget;gray;durkheim
Abstract: Cílem této bakalářské práce je odhalení specifik nebo odlišností, které jsou charakteristické při začleňování jedinců s diagnózou Aspergerova syndromu do společnosti, a najít metody, které slouží pro plynulejší proces socializace. Práce staví na teoretickém uchopení pojmů socializace a Aspergerův syndrom a na kvalitativním výzkumu, konkrétně na skupinovém rozhovoru s rodinnými příslušníky a speciální pedagožkou. Podmínkou realizace výzkumu bylo získání informovaného souhlasu dotyčných.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to reveal specifics and differences which are characteristic during inclusion of individuals diagnosed with Asperger syndrome into society and to find methods which will help with smoother process of socialization. The thesis is based on theoretical grasp of terms socialization and Aspergers syndrome and also on a quality research, in particular on group interview with family members and pedagogue who specializes in this field. The requirement for carrying out this research was informed consent from concerned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vachovec_BP_Socializace_ditete_s_Aspergerovym_syndromem.pdfPlný text práce627,72 kBAdobe PDFView/Open
Vachovec_ 2016 posudek_vedouci_.docxPosudek vedoucího práce25,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
vachovec_op.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vachovec.JPGPrůběh obhajoby práce114,14 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.