Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVáně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRomanutti, Marcel
dc.contributor.refereeŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-8
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:20Z-
dc.date.available2015-5-10
dc.date.available2017-02-21T09:55:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24838
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje fenoménu binárních opozit, z nich plynoucí moci a způsobům, jakými je s nimi nakládáno. Tato práce si všímá metafyzických zákonitostí, jež mají na binární opozita a nakládání s nimi vliv, zákonu o sporu a zákonu o vyloučeném třetím. Bude zmíněna metaforologie jako prostředek zprostředkující poznání a rizika, která vyplývají ze zjednodušujícího principu redukce komplexity z moci přisuzované binárním opozitům. Prostřednictvím analýzy a komparace vybraných textů bude zprostředkováno poznání o důležité roli pozorovatele a možnostech uchopování binárně-opozitního fenoménu.cs
dc.format44 s. (85 532 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbinární opozitacs
dc.subjectvyloučený třetícs
dc.subjectmetaforycs
dc.subjectskepticismuscs
dc.subjectautopoiesiscs
dc.subjectmetafyzikacs
dc.subjectrhizomcs
dc.titleKontraproduktivita způsobu vnímání skrze binární opozita a její dopad na lidskou společnostcs
dc.title.alternativeThe Contraproductivity in a way of perception through the binary opposites and its impact on human societyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the phenomenon of binary opposites, their power and ways in which they are used. This study explores metaphysical rules that influence binary opposites and their use, the law of dispute and the law of excluded middle. Metaphorology will be mentioned as a means of knowledge provider and the risks that arise from the simplification principle of complexity reduction and from the power attributed to binary opposites. Through the analysis and comparison of selected texts, I will provide information regarding the important role of an observer and the possibilities of handling the phenomenon of binary opposites.en
dc.subject.translatedbinary oppositesen
dc.subject.translatedexcluded thirden
dc.subject.translatedmetaphorsen
dc.subject.translatedskepticismen
dc.subject.translatedautopoiesisen
dc.subject.translatedmetaphysicsen
dc.subject.translatedrhizomen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Romanutti Marcel 2016.pdfPlný text práce456,53 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti (vedouci).docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Romanutti_oponent.docxPosudek oponenta práce28,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Romanutti.JPGPrůběh obhajoby práce70,27 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.