Název: Být fit: fitness centra a zdraví z pohledu sociologie
Další názvy: Being fit: fitness centers and health from the sociological perspective
Autoři: Poloprutský, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24841
Klíčová slova: fitness;zdraví;kvalitativní výzkum;sociologie
Klíčová slova v dalším jazyce: fitness;health;qualitative research;sociology
Abstrakt: Bakalářská práce na téma: Být fit: Fitness centra a zdraví z pohledu sociologie se věnuje fenoménu fitness center a jedincům, kteří jejich služeb využívají. Cílem práce, která se zakládá na kvalitativním výzkumu, je zjistit, co vede lidi k navštěvování fitness center, jaký mají tito lidé vztah ke zdraví a cvičení a jak je navštěvování fitness center ovlivnilo. Základním přístupem tohoto kvalitativního výzkumu je případová studie. Hlavní metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory s deseti participanty, kteří pravidelně fitness centra navštěvují, nebo navštěvovali. Další metodou sběru dat je zúčastněné pozorování ve vybraném fitness centru.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis, "Be Fit: Fitness Centers and Health from Sociology Perspective" is to describe the phenomenon of fitness centers and individuals consuming their services. This thesis aims, through the use of qualitative research, to explore the reasoning behind visiting centers and visitors relationship to healthy lifestyle, exercising and how they were affected by visiting those centers. The main approach of the qualitative research is based on a case study. The main methodology of the research was structured interviews with ten participants, who are, or used to be, regular visitors of fitness centers. The second methodology was an observation in a selected fitness center.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace-Poloprtsky-Matej, 2016.pdfPlný text práce790,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poloprutsky Matej_2016_posudek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,34 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Poloprutsky Matej_oponent.pdfPosudek oponenta práce141,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poloprutsky Matej.JPGPrůběh obhajoby práce124,81 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24841

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.