Title: Vietnamská jména a přezdívky: původ, význam a způsob užívání.
Other Titles: Vietnamese names and nicknames: origins, meaning and their use
Authors: Brych, Jan
Advisor: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24851
Keywords: vlastní jména;rodná jména;vietnamská jména;onomastika;antroponomastika
Keywords in different language: first names;vietnamese names;onomastics;antroponomastics
Abstract: Cílem následující práce je ilustrovat faktory, které determinují výběr vlastních jmen, přijímaných příslušníky vietnamské národnosti dlouhodobě žijícími v České Republice. Zkoumá také přezdívky, které Vietnamci užívají při kontaktu s příslušníky majoritní společnosti. Záměrem je prozkoumat hodnotu, kterou vlastním jménům i přezdívkám přikládají, stejně jako pravidla, která při jejich užívání hrají roli. Autor využívá teoretického rámce antropologických a onomastických textů a sbírá empirická data na základě polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: The aim of further thesis is to illustrate the features determining first names adopted by Vietnamese people permanently living in Czech Republic. Moreover it examines the nicknames used by members of Vietnamese society to present themselves in contact with the dominant inhabitants of Czech Republic (Czech people). The goal is to discover the value attached to the names and nicknames and explore the rules that are applied to their use. The author uses mainly works from anthropology and onomastics as the epistemological framework while collecting empirical data from half-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vietnamska jmena a prezdivky_puvod, vyznam a zpusob uzivani_Jan Brych.pdfPlný text práce236,37 kBAdobe PDFView/Open
Brych_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce589,23 kBAdobe PDFView/Open
Brych_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce400,64 kBAdobe PDFView/Open
Brych_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce656,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.