Title: Význam juvenilních rysů v současné společnosti
Other Titles: The importance of juvenile features in current society
Authors: Hrádková, Michaela
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24855
Keywords: juvenilita;neotenie;pohlavní výběr;autodomestikace;evoluce;dětství;mládí;vynořující se dospělost
Keywords in different language: juvenility;neoteny;sexual selection;self-domestication;evolution;childhood;youth;emerging adulthood
Abstract: Tato práce se zabývá tím, jakým způsobem se z evolučního hlediska podílely neotenie, pohlavní výběr a autodomestikace na ustálení juvenilního vzhledu a chování u lidí. Popisuje, jaký vliv mělo na jednotlivé procesy okolní prostředí a demonstruje, jak konkrétně se tyto procesy projevily ve změně chování a morfologie. V práci jsou posléze rovněž nastíněny analogie uvedených změn se současnými projevy ve společnosti.
Abstract in different language: This thesis investigates how neoteny , sexual selection and self-domestication participated on stabilization of human juvenile look and behavior in the context of evolution. It describes the influence of environment on individual processes. It also demonstrates how the processes were reflected in the change of behavior and morphology. These are followed by analogies of these changes to the current manifestations in society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hradkova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Hradkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce830,42 kBAdobe PDFView/Open
Hradkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Hradkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce523,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.