Title: Socializace dětí školního věku prostřednictvím sportovních aktivit
Other Titles: Socialization of school-aged children through sport activities
Authors: Malcová, Andrea
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Bednárová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24857
Keywords: socializace;sportovní aktivity;děti školínoho věku
Keywords in different language: socialization;sport activities;school-aged children
Abstract: Bakalářské práce je zaměřena na téma socializace dětí školního věku prostřednictvím sportovních aktivit. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní pojmy socializace a sport - a popisuje jejich vzájemné propojení. Praktická část vychází z teoretických poznatků, na jejichž základě byla sestavena struktura pro dotazování. Data byla získána kvalitativní metodou polostrukturovaných rozhovorů, následně vyhodnocena a interpretována. Cílem práce bylo identifikovat konkrétní schopnosti získané prostřednictvím sportovních aktivit a jejich využití v odlišných situacích.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the topic of socialization of school-aged children through sport acitivities. The thesis consist of two parts, theoretical and practical. The theoretical part gives us a definition of two basic terms the socialization and the sport and describes their interconnection. The practical part i based on theoretical knowledge on the basis of which the structure of interviews was created. Data was obtained by using qualitative semi-structured interview method afterwards evaluated and interpreted. The aim of thesis was to identify the specific skills acquired through sport activities and their use in different situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Andrea Malcova.pdfPlný text práce681,93 kBAdobe PDFView/Open
Malcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce930,59 kBAdobe PDFView/Open
Malcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Malcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce502,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.