Název: Sebe-identifikace Straight edge.
Další názvy: Self-identification of Straight edge.
Autoři: Žitková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Rumpík Viktor, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24863
Klíčová slova: straightedge;identita;subkultura;drug-free;abstinence.
Klíčová slova v dalším jazyce: straightedge;identity;subculture;drug-free;abstinence.
Abstrakt: Práce se zabývá subkulturou straightedge a její charakteristikou z perspektivy členů. Jedním s témat je identita člena a jeho vlastní vnímání subkultury straightedge. Dalším tématem je soubor hodnot a postojů, které jsou pro členy charakteristické a jejich význam pro straightedge jako subkulturu. Práce se také zabývá zkušeností členů s návykovými látkami a dopad těchto zkušenosti na aktéra ve spojení se sebeidentifikací straightedge.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of further bachelor thesis is to provide complex picture of straightedge subculture. This work introduces a theoretical framework of subculture, its development in sociological science and identity. It gives an account of straightedge subculture, its origins, development and all aspects which are connected to straighedge subculture. The main purpose is to describe the identity of its members, their attitudes and their experience with drugs which is illustrated in the analytic part. The main goal is to create a concept of straightedge subculture through the perspective of its members.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_zitkova.PDFPlný text práce543,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce952,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce350,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.