Title: Vědecký přístup autora Emila Zoly v " Therese Raquin"
Other Titles: The scientific approach of Emile Zola in " Therese Raquin "
Authors: Ferraiuolo, Francesca
Advisor: Černíková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24881
Keywords: naturalisme;auteurs naturaliste;émile zola;méthode expérimentale;temperament;critique;thér?se raquin;analyse
Keywords in different language: naturalism;émile zola;experimental method;temperament;criticism;thér?se raquin;analysis
Abstract: Práce se zabývá literárním hnutím naturalismu ve Francii a to konkrétněji postavou autora Émila Zoly a jeho dílem "Thér?se Raquin". Součástí práce je úvod do problematiky naturalismu ve Francii. Práce je doplněna informacemi ohledně historie tohoto hnutí a významných autorů kteří se tímto zabývali. V praktické části práce se nachází analýza díla "Thér?se Raquin"
Abstract in different language: The work is based on the literary movement of naturalism in France and particularly on the author Émile Zola and his work ""Thér?se Raquin". An introduction to naturalism in France is part of the work. The work contains information about the history and the authors of naturalism. In The practical part of the work is characterised by the analysis of "Thér?se Raquin".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Francesca Ferraiuolo.pdfPlný text práce186,09 kBAdobe PDFView/Open
Ferraiuolo oponent.PDFPosudek oponenta práce927,35 kBAdobe PDFView/Open
Ferraiuolo vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce517,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.