Title: Rusko-turecká válka 1768-1774
Other Titles: The Russo-Turkish War of 1768-1774
Authors: Mladenova, Beáta
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24893
Keywords: východní otázka;rusko-turecká válka (1768-1774);rusko;osmanská říše;18. století;evropské velmoci;úžiny;vysoká porta;valašsko;moldavsko;řecko;balkán;kavkaz;krym;řecké povstání;mustafa iii.;abdülhamid i.;kateřina ii.;bitva u kahulu;bitva u largy;bitva u česmy;smlouva z küčük-kajnardži;smlouva z karasu-bazaar;krymský chanát;první dělení polska (1772).
Keywords in different language: eastern question;the russo-turkish war (1768-1774);russia;ottoman empire;18th century;european powers;straits;porte;wallachia;moldavia;greece;balkan;caucasus;crimea;greek insurrection;mustafa iii;abdul hamid i;catherine ii;battle of kagul;battle of larga;battle of chesma;treaty of küçük kaynarca;treaty of karasu bazaar;crimean khanate;first partition of poland (1772).
Abstract: Cílem této práce je analýza příčin, průběhu a důsledků války mezi Ruskem a Osmanskou říší v letech 1768-1774. Obsah je věnován nejen diplomatickým jednáním a bojům mezi oběma znesvářenými státy, ale také širšímu kontextu evropské politiky, bez jejíž znalosti není možné zcela pochopit význam této ozbrojené konfrontace se značným významem pro další vývoj Evropy a Blízkého východu.
Abstract in different language: The Russo-Turkish War of 1768-1744 was one of the main conflicts in 18th century which dramatically deflected the balance of powers in east Europe against Ottoman Empire. The topic of this bachelor thesis is about analysis of causes, a process and consequences of the war. In terms of a study of available sources in English, Czech and Russian.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Mladenova Beata.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
MLADENOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce801,15 kBAdobe PDFView/Open
MLADENOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce990,38 kBAdobe PDFView/Open
MLADENOVA.pdfPrůběh obhajoby práce909,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.