Title: Karibská krize z pohledu USA
Other Titles: Caribbean crisis from the perspective of the USA
Authors: Kuf, Miroslav
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24905
Keywords: karibská krize;spojené státy americké;kennedy;chruščov;kuba;studená válka
Keywords in different language: caribbean crisis;the united states of america;kennedy;khrushchev;cold war
Abstract: Bakalářská práce se zabývá Karibskou krizí z pohledu Spojených států amerických. V práci je zahrnuto období před samotnou Karibskou krizí od Berlínské krize v roce 1958 až po stavbu Berlínské zdi v roce 1961. Je zde popsána také neúspěšná invaze Spojených států amerických na Kubu v roce 1961. Hlavní část práce se věnuje třinácti krizovým dnům v říjnu 1962, kdy byl svět na pokraji atomové války. V této kapitole se práce snaží analyzovat složitá jednání Výkonného výboru Národní bezpečnostní rady Spojených států amerických a události, které vedly k mírovému ukončení Karibské krize. Práce se snaží najít odpověď na otázku, co zabránilo vzniku nukleární války, která by se stala nejhorším konfliktem v lidských dějinách.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about Caribbean crisis from the perspective of The United States. The work includes the period before the Missile Crisis from the Berlin crisis in 1958 after the construction of the Berlin Wall in 1961. It describes the abortive invasion of The United States to Cuba in 1961. The main part is devoted to the thirteen days of crisis in October 1962 when the world was on the brink of nuclear war. In this chapter analyzes the complex negotiations of The Executive Committee of the National Security Council of The United States and the events that led to the peaceful termination of the Caribbean crisis. Work tries to answer the question, what prevent nuclear war, which would become the worst conflict in human history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuf - Karibska krize z pohledu USA.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
KUF - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
KUF - oponent.pdfPosudek oponenta práce894,1 kBAdobe PDFView/Open
KUF.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.