Title: Pražské svatodušní bouře v roce 1848
Other Titles: Prague's June Uprising in 1848
Authors: Michner, Michael
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24907
Keywords: čechy;praha;svatodušní bouře;revoluce;rok 1848;alfred windischgrätz;lev thun;josef václav frič.
Keywords in different language: bohemia;prague;the prague june pentecostal uprising;revolution;1848;alfred windischgrätz;lev thun;josef václav frič.
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou Pražské svatodušní bouře v roce 1848. Práce se zprvu věnuje přehledu nejpodstatnějších českých událostí, které přispěly k samotnému vypuknutí pražského povstání. Dále se snažím čtenáři přiblížit organizaci, počet a výzbroj obou soupeřících táborů. Hlavním tématem je pak průběh samotné revoluce, probíhající od 12. do 17. června, a její následné důsledky v Čechách. Mimo jiné se zmiňuji i o hlavních postavách červnového povstání. Předložená bakalářská práce byla zpracována na základě studia české a německy psané odborné literatury za použití především základní historické metody analýzy, kompilace a komparace.
Abstract in different language: The theme of the Bachelor thesis are the Prague June Pentecostal Uprising in 1848. The work is focused to the most important Czech overview at events that contributed to the outbreak of the Prague Uprising. In my work I try to describe the organization, the number of readers and the armament of the both rival camps. The main theme is the progress of the revolution, from 12.-17.June, and its subsequently consequences in the Czech Republic. Furthermore I did not forget write something about the main characters of the Prague June Uprising. The submitted thesis has been processed on the basis of the study of Czech and German written literature, using primarily the basic historical methods of analysis, compilation and comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michner-Prazske-svatodusni-boure-v-roce-1848-CD.pdfPlný text práce945,96 kBAdobe PDFView/Open
MICHNER - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce842,82 kBAdobe PDFView/Open
MICHNER - oponent.pdfPosudek oponenta práce893,58 kBAdobe PDFView/Open
MICHNER.pdfPrůběh obhajoby práce841,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.