Název: Možnosti kineziologického hodnocení předškolních dětí
Další názvy: The Possibilities of the Kinesiological Testing in the Children of the Preschool Age
Autoři: Skalová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Gemovová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2491
Klíčová slova: genetický vývoj;kineziologické hodnocení;tělovýchovné testy
Klíčová slova v dalším jazyce: ontogenetic development;kinesiologic assessment;physical education tests
Abstrakt: Moje bakalářská práce na téma Možnosti kineziologického hodnocení předškolních dětí se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je převážně zaměřena na fyziologický ontogenetický vývoj dítěte. Dále zde popisuji kineziologický rozbor i tělovýchovné testy. V praktické části jsou uvedeny cíle a hypotézy. Možnosti kineziologického hodnocení a tělovýchovné testy jsem vyšetřovala na 4 dětech v předškolním věku. Výsledky vyšetření jsem zaznamenala do kazuistik, které jsou součástí mé práce. Stručné shrnutí popisuji v závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis on the topic of ?The possibilities of the kinesiological testing in the children of the preschool age? consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part is mainly focused on physiological ontogenic child development. I also describe kinesiologic analysis as well as physical education tests. In the practical part, there are aims and hypotheses. Then I describe kinesiologic assessment. I have examined the possibilities of the kinesiologic assessment and physical education tests in 4 children of the preschool age. I have recorded the results of the examinations into the case histories, which are included in my work. I give the brief summary at the end of my work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Magdalena Skalova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce391,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Skalova.jpgPosudek vedoucího práce886,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Skalova.jpgPosudek oponenta práce1,22 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skalova.jpgPrůběh obhajoby práce779 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.