Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWanka, Pavel
dc.contributor.authorProcházková, Lenka
dc.contributor.refereeRyba, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:59Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:59Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier43006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2492
dc.description.abstractBakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou a rizikovými faktory cévních mozkových příhod, jejich rozdělením, symptomatologií, diagnostikou z pohledu fyzioterapie. Je zde popsána rehabilitace v jednotlivých stádiích a nejčastěji používané metody ve fyzioterapii. V praktické části je stanoven cíl a hypo-tézy. V kazuistice je popsána anamnéza, vyšetření a navržen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán zejména z hlediska vertikalizace a nácviku chůze. Dále je zde vyhodnoceno dotazníkové šetření.cs
dc.format89 s. (115 392 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmozkové ischemiecs
dc.subjectmozkové hemoragiecs
dc.subjectzákladní vyšetřenícs
dc.subjecthodnotící škálycs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectvertikalizacecs
dc.subjectnácvikcs
dc.subjectchůzecs
dc.titleŠkola chůze u cévní mozkové příhodycs
dc.title.alternativeGait Training in Cerebral Vascular Accidenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the characteristics and risk factors of cerebrovascular accidents (CVA), their classification, symptomatology and diagnostics from the view of physiotherapy. This part describes rehabilitation in individual stages and methods applied most frequently in physio-therapy. Both the objective and hypotheses are determined in the practical part. The case study describes the anamnesis and examination and proposes a short-term and long-term rehabilitation plan namely from the view of verticalization and walk training. In addition, a research inquiry is evaluated in this part.en
dc.subject.translatedbrain ischemiaen
dc.subject.translatedbrain hemorrhageen
dc.subject.translatedbasic examinationen
dc.subject.translatedrating scalesen
dc.subject.translatedrehabilitationen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatedverticalizationen
dc.subject.translatedtrainingen
dc.subject.translatedwalken
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lenka Prochazkova.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce986,95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prochazkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce825,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.