Title: Německé psané smlouvy a jejich zvláštnosti: Analýza obsahové výstavby a jazykových prostředků v německy psaných smlouvách z vybrané oblasti práva.
Other Titles: German written contracts and their peculiarities. The analysis of syntax structure and language means in German written contracts from the selected field of law.
Authors: Klinka, Matěj
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24939
Keywords: jazykové roviny;obchodní právo;smluvní právo;obchodní smlouvy;analýza;obsahová a jazyková výstavba smluv
Keywords in different language: linguistic levels;commercial law;contract law;commercial contracts;analysis;the content and linguistic structure of contracts
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá lingvistickou analýzou smluv z oblasti obchodního práva. V teoretické části je cílem této předkládané práce seznámit čtenáře s funkčními vlastnostmi odborného jazyka, představit mu charakteristiku jazykových rovin a předložit základní informace k tématu právo (obchodní právo). V praktické části se poté autor zabývá analýzou jazykových rovin v deseti konkrétních obchodních smlouvách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the linguistic analysis of the contracts from the area of commercial law. In the theoretical part of this thesis the author presents the functional properties of the technical writing, the characteristic of the selected linguistic levels and the basics of the commercial law. In the practical part the author deals with the analysis of the linguistic levels in the particular commercial contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - final.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Klinka V.pdfPosudek vedoucího práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Klinka O.pdfPosudek oponenta práce216,7 kBAdobe PDFView/Open
Klinka.jpegPrůběh obhajoby práce438,66 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.