Název: Využití prvků bazální stimulace v ergoterapii
Další názvy: The utilisation of elements of basale stimulation in occupational therapy
Autoři: Chlapcová, Eliška Marie
Vedoucí práce/školitel: Nová, Štěpánka
Oponent: Melicharová, Iva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2494
Klíčová slova: bazální stimulace;dětská mozková obrna
Klíčová slova v dalším jazyce: basal stimulation;infantile cerebral palsy
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Využití prvků bazální stimulace v ergoterapii je zaměřena na působení základních prvků bazální stimulace na klienty s dětskou mozkovou obrnou. Prvky stimulace byly, v rámci výzkumné části, aplikovány na klienty, kteří docházejí do denního stacionáře.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis, on the topic Use of basal stimulation in occupational therapy, is focused on effect of the basic elements of basal stimulation on clients with infantile cerebral palsy. In the frame of research part were the elements of basal stimulation applied on the clients who attend day care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlapcova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce784,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Chlapcova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,37 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce939,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.