Title: Němčina ve vzdělávání a praxi - srovnání situace ve výuce němčiny na základních a středních školách s potřebami praxe na příkladu Sokolovska
Other Titles: German Language in the Field of Education and Practice: Situation of Teaching German Language at Primary and Secondary Schools and its Comparison with the Needs of the Practice illustrated on the Example of the Sokolov Region
Authors: Matějková, Petra
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24941
Keywords: sokolovsko;základní školy;střední školy;výuka německého jazyka;komerční sféra;praxe;příhraniční region;rámcový vzdělávací program;školský zákon
Keywords in different language: sokolov district;primary schools;secondary schools;teaching the german language;commercial sphere;practical usage of german language;region adjacent to the borders;education system
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá situací ve výuce německého jazyka na základních a středních školách na Sokolovsku a následným uplatněním nabytých znalostí německého jazyka v komerční sféře, tzn. ve firmách působících v tomto okrese. Praktická část práce zahrnuje výzkum v oblasti školství, v jehož rámci byli osloveni učitelé a žáci dvanácti různých škol na Sokolovsku. V rámci výzkumu komerční sféry byli osloveni zaměstnavatelé, kteří se vyjadřovali především k otázkám souvisejícím se stávajícím jazykovým vybavením svých zaměstnanců.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the present-day situation of teaching the German language at primary and secondary schools in the Sokolov District, which borders with Germany, as well as with the possibilities of the next use of the German language in the companies of this district. The practical part is divided into the research in the field of education system, and the field of the commercial sphere. The aim of the research at primary and secondary schools in the Sokolov District was to map the status of the German language among the students and the teachers. The aim of the research was to find out how much the German language is needed by the companies and what level of the German language is required from the employee.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matejkova BP.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova V.pdfPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova.jpeg.jpegPrůběh obhajoby práce553,95 kBJPEGView/Open
Matejkova O.pdfPosudek oponenta práce236,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.