Title: Diskuse o německém administrativním jazyku v oblasti daňového systému
Other Titles: Discussion about German administrative language in the field of tax system
Authors: Radová, Lucie
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24942
Keywords: německý daňový systém;vybrané daňové pojmy;daňové skupiny v německé spolkové republice;druhy daní v německé spolkové republice;finanční úřad v řezně;úřední jazyk
Keywords in different language: german tax system;tax terms;tax categories in germany;types of taxes in germany;tax office in regensburg;administrative language
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá německým daňovým systémem obecně. Praktická část zkoumá reálnou činnost vybrané instituce z oblasti daňového systému (Finanční úřad v Řezně) a zaměřuje na problematiku úředního jazyka, který je s touto oblastí neodmyslitelně propojen.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the field of German tax system in general. The practical part studies real activity of concrete institution from the field of German tax system (Tax office in Regensburg), it also focuses on the administrative language, related to this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Radova_BP_FINALNI VERZE_26.4._PDF.pdfPlný text práce868,05 kBAdobe PDFView/Open
Radova V.pdfPosudek vedoucího práce207,46 kBAdobe PDFView/Open
Radova O.pdfPosudek oponenta práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Radova.pdfPrůběh obhajoby práce492,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.