Title: Jazyk fotbalu: Jazyková analýza vybraných českých a německých webových stránek fotbalových klubů se zvláštním zřetelem k lexikálním odlišnostem.
Other Titles: Language of football : Linguistic analysis of selected Czech and German football club web pages, with special references to lexical features.
Authors: Wild, Dominik
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24945
Keywords: fotbal;analýza;lexikologie;webová stránka;synonymum;anglicismus;slangový výraz;rozhovor
Keywords in different language: football;analysis;web page;lexicology;synonym;anglicism;slang;interview
Abstract: Tato bakalářská práce rozebírá a popisuje jazyk fotbalu na základě analýzy vybraných textů z webových stránek dvou fotbalových klubů - jednoho českého a jednoho německého -, a to především z pohledu lexikologie. Práce je rozdělená na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje a přibližuje čtenáři zejména vybrané lexikální jevy, které jsou poté analyzovány v praktické části. Pro praktickou analýzu těchto jevů si autor vybral webové stránky klubů FC Viktoria Plzeň a FC Bayern Mnichov. Na těchto stránkách analyzoval zejména 2 typy textů: Spielberichte (reportáže ze zápasu) a přímé rozhovory s hráči a trenéry, které jsou velmi cenné díky spontánnosti ovlivňující i jazykovou stránku těchto textů.
Abstract in different language: This bachelor paper analysis and describes the language of football on the base of two selected sources - football web pages - especially from the point of view lexicology. The paper is divided into two parts: theoretical and practical one. The practical part describes the phenomenons, which are analysed in the theoretical one. The author chose the web pages of football clubs FC Viktoria Pilsen a FC Bayern Munich. The author analyses especially two types of texts: the match reports and interviews with players and coaches as well, because they are valuable for their spontaneity and language richness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK_Wild.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Wild.jpegPrůběh obhajoby práce621,16 kBJPEGView/Open
Wild V.pdfPosudek vedoucího práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Wild O.pdfPosudek oponenta práce215,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.