Title: Cestovní ruch v západních Čechách a kultura českých Němců Fremdenverkehr und die sudetendeutsche Kultur in Westböhmen
Other Titles: Tourism in West Bohemia and culture of Czech German's
Authors: Morávková, Michaela
Advisor: Kučera Petr, PaedDr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24947
Keywords: cestovní ruch;mariánské lázně;sudety;divadlo;noviny;kino;hudba;lázně;spolky
Keywords in different language: tourism;sudeten;theater;newspapers;music;spa
Abstract: Práce má za cíl osvětit život sudetských Němců v západních Čechách ve 40. letech. V práci budou analyzovány dobové texty a díla slavných návštěvkíků. Nebudou opomenuty ani divadelní spolky. Dále důsledky odsunu českých Němců z pohraničí.
Abstract in different language: The bachelor thesis should talk about the lives of czech germans in 40. years. There are historical texts. In thesis there will be describe culture clubs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Moravkova.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Moravkova V.pdfPosudek vedoucího práce971,45 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova O.jpegPosudek oponenta práce862,64 kBJPEGView/Open
Obhaj_Moravkova.jpegPrůběh obhajoby práce329,49 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.