Title: Monitorování v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Monitoring in Prehospital Emergency Care
Authors: Vochová, Veronika
Advisor: Sviták Roman, MUDr.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24962
Keywords: monitorování;přednemocniční neodkladná péče;krevní tlak;ekektrokardiografie;kapnometrie
Keywords in different language: monitoring;prehospital emergency care;blood pressure;electrocardiography;capnometry
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorování v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na dvě části část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá autor jednotlivými orgánovými systémy, které se v rámci zdravotnické záchranné služby monitorují a také metodami a technikou měření vitálních funkcí. Dále v této části přibližuje komplikace, se kterými se často musí zdravotničtí záchranáři v terénu vypořádat. Praktická část zkoumá rozdíly v monitoraci vitálních funkcí v České republice a Německu a zjišťuje přínos monitorování pro bezpečnost pacienta již v přednemocniční neodkladné péči.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with monitoring in prehospital emergency care. It is devided into two parts, a theoretical part and a practical part. In theoretical part author deals with particular organ systems, which could be monitored in prehospital emergency care and also with methods and technologies of measuring of vital functions. Author also describes complications, which paramedic has to cope in terrain. Practical part explores differences in monitoring between Czech Republic and Germany. This part also finds out benefit of monitoring for patient´s safety already in prehospital emergency care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vochova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Vochova VP.pdfPosudek vedoucího práce899,14 kBAdobe PDFView/Open
Vochova OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vochova.pdfPrůběh obhajoby práce380,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.