Title: Využití systému Judo v sebeobraně zdravotnického záchranáře
Other Titles: The use of the Judo as a paramedic´s self-defence
Authors: Gillernová, Klára
Advisor: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Referee: Vít Milan, PaedDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24967
Keywords: zdravotnický záchranář;sebeobrana;judo
Keywords in different language: paramedic;self-defence;judo
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá bojovým systémem judo a jeho využitím v sebeobraně zdravotnického záchranáře. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je složena z kapitol definujících pojmy zdravotnický záchranář, sebeobrana, judo a prevence. Praktická část obsahuje zpracované výsledky výzkumného šetření, kterými jsou průměrné tělesné parametry studentů a studentek oboru Zdravotnický záchranář a výsledky z měření úspěšnosti vybraných technik judo.
Abstract in different language: This bachelor thesis is following up combat system of Judo and its practical use as self-defence for paramedics. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is composed from chapters which define conceptrs as paramedic, self - defence, Judo and prevention. The practical part is containing processed results of researches, which are average physical parameters of students of paramedic and success rate of choosen judo techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gillernova_BP_2016.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Gillernova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Gillernova OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Gillernova.pdfPrůběh obhajoby práce384,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.