Title: Specifika ošetřování pacientů romské kultury v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Specifics of nursing care of Romany culture patients in prehospital emergency care
Authors: Canini, Jiří
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Reichertová Stanislava, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24968
Keywords: etnikum;multikulturní ošetřovatelství;rom;romská kultura;zdravotnická záchranná služba
Keywords in different language: ethnicity;multicultural nursing care;romany;romany culture;emergency medical services
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřování pacientů romské kultury v přednemocniční neodkladné péči a následně problematikou "nadužívání" až "zneužívání" zdravotní péče zdravotnické záchranné služby právě pacienty romského etnika. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje třem hlavním kapitolám přednemocniční neodkladná péče, multikulturní ošetřovatelství a specifika ošetřování pacientů romské kultury. První dvě kapitoly jsou pouze obecné a jedná se o vymezení jednotlivých pojmů. Třetí kapitola je pro tuto bakalářskou práci stěžejní a zabývá se životním stylem Romů, specifiky ošetřování a specifiky komunikace s pacientem romské kultury. V praktické části zjišťujeme subjektivní názor jednotlivých zdravotnických záchranářů Plzeňského a Ústeckého kraje týkající se tohoto tématu.
Abstract in different language: This thesis deals with specifics of treating patients of Romany culture in prehospital emergency care and it is subsequently focused on the issue of "overuse" even "abuse" of health care of emergency medical services by patients of Romany ethnicity. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three main chapters - prehospital emergency care, multicultural nursing and specifics of nursing patients of Romany culture. The first two chapters have general character and the particular terms are defined there. The third chapter of this bachelor thesis is fundamental and it deals with Romany lifestyle, specifics of nursing care and communication with Romany patient. In the practical part we inquire individual paramedics in the region of Pilsen and of Usti nad Labem about subjective opinion related to this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Canini VP.pdfPosudek vedoucího práce864,77 kBAdobe PDFView/Open
Canini OP.pdfPosudek oponenta práce830,79 kBAdobe PDFView/Open
Canini.pdfPrůběh obhajoby práce388,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.