Title: Posouzení viability myokardu pomocí 18FDG
Other Titles: The assessement of myocardial viability by using 18FDG
Authors: Nový, Michal
Advisor: Malán Alexander, MUDr.
Referee: Blažková Markéta, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24969
Keywords: ischemická choroba srdeční;radiofarmaka;nukleární kardiologie;viabilita
Keywords in different language: ischemic heart disease;radiopharmacology;nuclear cardiology;viability
Abstract: Bakalářská práce na téma posouzení viability myokardu za pomocí 18 FDG se dělí na dvě hlavní části. Součástí teoretické části je anatomie, ischemická choroba srdeční, radiofarmaka, přístrojová technika a hlavně vyšetření popisující viabilitu myokardu. V praktické části jsou vybrané kazuistiky, pomocí kterých si odpovídám na zvolené cíle práce. Prostudoval jsem odbornou literaturu, popsal jsem způsob provedení vyšetření a zhodnotil závěry vyšetření.
Abstract in different language: Topic of this bachelor thesis the assesment of myocardial viability by using 18 FDG is divided into two main parts. First theoretical part involves anatomy, ischemic heart disease, radiopharmacology, device technology and mainly description of examination the myocardial viability. Second practical part of my thesis shows case reports which give the answers to the main questions of my thesis. I read through the proffesional literature, described the way of providing the examination and I summarized the final conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posouzeni viability myokardu za pomoci 18FDG, Novy.pdfPlný text práce11,68 MBAdobe PDFView/Open
Novy VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Novy OP.pdfPosudek oponenta práce899,02 kBAdobe PDFView/Open
Novy.pdfPrůběh obhajoby práce393,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.