Title: Magnetická resonance angiografie dolních končetin
Other Titles: Magnetic resonance angiography of the lower extremities
Authors: Kovačík, Petr
Advisor: Svobodová Andrea, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24972
Keywords: magnetická rezonance;angiografie;dolní končetiny
Keywords in different language: magnetic resonance;angiography;lower extremities
Abstract: Tato bakalářská práce na téma magnetická rezonance angiografie dolních končetin je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie cév dolních končetin a jejich nejčastější, nejzávažnější onemocnění. Dále jsou vysvětleny základní principy fungování magnetické rezonance a pojem angiografie. Jsou popsány technické parametry přístroje magnetické rezonance, průběh angiografické vyšetření, příprava pacienta a použití kontrastních látek. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kazuistiky několika náhodně vybraných pacientů, kteří podstoupili angiografické vyšetření na magnetické rezonanci. Informace jsou získány z Fakultní nemocnice Lochotín.
Abstract in different language: This bachelor's thesis with the theme magnetic resonance angiography of the lower extremities is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is described the anatomy of blood vessels of the lower extremities, their most common and serious diseases. Additionally, the basic principles of magnetic resonance imaging and the angiography term are explained. Technical parameters of magnetic resonance, screening process, how to prepare a patient and use of contrast agents are described. The practical part is focused on case reports of several randomly selected patients who underwent the magnetic resonance angiography screening. The information was obtained from the Facultative Hospital in Lochotín.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovacik.pdfPlný text práce5,54 MBAdobe PDFView/Open
Kovacik VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Kovacik OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kovacik_1.pdfPrůběh obhajoby práce384,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.