Title: Využití zobrazovacích metod při kanylaci centrálního žilního systému
Other Titles: The use of imaging methods in the cannulation of the central venou system
Authors: Szitaiová, Markéta
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24973
Keywords: zobrazovací metody;centrální žilní katetr;rentgen;ultrasonografie;kontrastní látka;radiační ochrana
Keywords in different language: imaging methods;central venous catheter;x-ray;ultrasonography;contrast agent;radiation protection
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody poskytované péče, spojené s problematikou CŽK. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá koncepcí zobrazovacích metod při kanylaci centrálních žilních katetrů. Praktická část je věnována kazuistikám.
Abstract in different language: This bachelor work concentrates on methods of providing care, connected with the issue of CVC. The work consists of two main parts, theoretical and practical ones. The theoretical part deals with the concept of imaging during cannulation of central venous catheters. The practical part is focused on case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Szitaiova, Vyuziti zobrazovacich metod pri kanylaci centralniho zilniho systemu.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Szitaiova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Szitaiova OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Szitaiova.pdfPrůběh obhajoby práce391,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.