Title: Diferenciální diagnostika bolesti kolenního kloubu ve fyzioterapii
Other Titles: Differential diagnosis of knee pain in physiotherapy
Authors: Hrdličková, Renata
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2498
Keywords: kolenní kloub;bolest;diferenciální diagnostika
Keywords in different language: knee joint;pain;differential diagnosis
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou bolestí kolenního kloubu, které se v populaci vyskytují stále častěji. Diferenciální diagnostika bolestí kolenního kloubu je složitá, jelikož zde může být celá řada patologií s relativně malými rozdíly. V textu jsou uvedeny vyšetřovací postupy a různé funkční testy, které slouží k určení diagnózy. Typ bolesti v kolenním kloubu je důležitým vodítkem pro diagnostiku daného onemocnění. Z tohoto důvodu je praktická část zaměřena na typy bolesti u různých diagnóz, místo bolesti a intenzitu, což je objektivizováno dotazníky. Soubor výsledků šetření zahrnuje pět onemocnění či poranění, u kterých je porovnán typ, intenzita a místo bolesti s odbornou literaturou. Výsledkem je zjištění, zda si údaje od klientů s určenou diagnózou odpovídají s těmi v odborné literatuře.
Abstract in different language: This thesis deals with the pain of the knee-joint, which occurs in the population more and more. Differencial diagnosis of the knee-joint pain is complex because a whole range of pathologies with slight differences may occur. In the text there are examinatory processes and various functional tests which are used to determine the diagnosis. The type of the pain in the knee-joint is an important clue for the illness diagnostics. For this reason the practical part of the thesis is focused on the types of pain within various diagnosis, location of the pain and its intensity, which is processed within the questionnaires. The results of my examinations includes five diagnoses where the type, intensity and the location of the pain is compared with the specialized literature. The result is finding out, whether the data gathered from the clients and their diagnostics correspond with those stated in the specialized literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA Renata Hrdlickova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova R. - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,06 MBJPEGThumbnail
View/Open
Hrdlickova R. - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce912,15 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce771,53 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.