Title: Moderní náhrady operativních výkonů v kardiologii pomocí miniinvazivních přístupů při využití zobrazovacích metod z pohledu radiologického asistenta
Other Titles: Contemporary substitutions of operation services in cardiology by means of miniinvasive approach by using displayes methods of the radiology assistant´s point of view
Authors: Korbelářová, Barbora
Advisor: Moulisová Hana, Ing.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24983
Keywords: miniinvazivní výkon v kardiologii;moderní metody;zobrazovací metody;radiologický asistent;echokardiografie;jícnová echokardiografie;výpočetní tomografie;aortální stenóza;chlopenní vady
Keywords in different language: mini-invasive approach in cardiology;modern methods;diagnostic imagining;radiology assistant;echocardiography;esophagus echocardiography;computed tomography;aortic stenosis;valve defects
Abstract: Naše bakalářská práce na téma moderní náhrady operativních výkonů v kardiologii pomocí miniinvazivních přístupů při využití zobrazovacích metod z pohledu radiologického asistenta je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce se zabýváme anatomií a patologickými procesy srdce. Dále tato část obsahuje popis jednotlivých diagnostických metod využívaných v moderní kardiologii. V závěru teoretické části popisujeme problematiku miniinvazivních výkonů. Praktická část naší práce obsahuje popis kazuistik vybraných pacientů, kteří byli indikováni jednou z metod, kterými se zabýváme v teoretické části práce. Praktická část nám umožňuje zhodnocení úspěšnosti výkonů s malou invazivitou, dobu hospitalizace pacientů a význam diagnostických metod v této oblasti kardiologie.
Abstract in different language: This bachelor thesis aimed at modern substitution of surgical procedures in cardiology with mini-invasive approach with the use of diagnostic imagining using the viewpoint of radiology assistants is divided into two parts. The theoretical part discusses anatomy and pathological events of the heart. It also contains the description of the different diagnostic methods used in modern cardiology. The final part of the theoretical section introduces mini-invasive procedures. The practical section of the thesis contains the description case studies, where mini-invasive procedures were applied using one of the methods described in the theoretical chapters. The practical part allows to evaluate the success rate of procedures with very low invasiveness, considering also the length of hospitalization and the significance of diagnostic imagining in this field of cardiology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - KONECNA FINALNI VERZE.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Korbelarova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Korbelarova OP.pdfPosudek oponenta práce869,65 kBAdobe PDFView/Open
Korbelarova.pdfPrůběh obhajoby práce402,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.