Title: Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže
Other Titles: Dental hygiene and oral health of children and adolescents
Authors: Houžvičková, Barbora
Advisor: Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24987
Keywords: dentální hygiena;orální zdraví;zubní kaz;prevence
Keywords in different language: dental hygiene;oral health;dental caries;prevention
Abstract: Tématem práce je dentální hygiena u dětí a mládeže. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části popsat význam prevence v zubní hygieně a vhodné postupy při péči o chrup. Upozorňujeme také na nebezpečí vzniku zubního kazu a popisujeme, jak se před tímto onemocněním chránit. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení anonymních dotazníků a ověření stanovených hypotéz. Cílem této části práce bylo zjistit, jak děti a mladiství pečují o své orální zdraví a zda využívají profesionální péče zubních lékařů a dentálních hygienistek. Respondenty byly žáci základní školy a nižšího gymnázia. Součástí práce je informační leták, který může motivovat děti a mládež ke zvýšené péči o chrup.
Abstract in different language: This thesis deals with Dental hygiene and oral health of children and adolescents.. It is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of theoretical part is to describe a meaning of prevention in dental hygiene and proper methods in dental care. We also warn about danger of caries a we describe how to protect ourselves from this disease. Practical part, is concentrated to the evaluation of the anonymous questionnaires and hypotheses verification. The aim of this part was to recognize how children and adolescents care of their oral health and if they attend professional care at dentists and dental hygienists. Respondents were pupils in elementary school and gymnasium. Inform leaflet is a part of this thesis. It can support children´s and adolescent´s motivation in dental care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Houzvickova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Houzvickova VP.pdfPosudek vedoucího práce819,85 kBAdobe PDFView/Open
Houzvickova OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Houzvickova.pdfPrůběh obhajoby práce373,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.