Title: Zobrazovací metody u sarkoidozy plic
Other Titles: Imaging methods in pulmonary sarcoidosis
Authors: Kubátová, Veronika
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Svobodová Andrea, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24998
Keywords: zobrazovací metody;plíce;sarkoidóza;rentgen;výpočetní tomografie;bronchoskopie
Keywords in different language: imaging methods;lung;sarcoidosis;x-ray;computed tomography;bronchoskopy
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Zobrazovací metody u sarkoidózy plic, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie dýchacího systému a mízního systému plic. Hlavní část práce patří především zobrazovacím metodám, které se indikují k diagnostice tohoto onemocnění. Praktická část obsahuje kazuistiky pacientů s diagnózou sarkoidózy plic. Výsledky jsou statisticky vyhodnoceny dle stanovených cílů práce včetně stanovených hypotéz.
Abstract in different language: This thesis on the topic Imaging methods in pulmonary sarcoidosis, is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy of the respiratory system and the lymphatic system of the lungs. The main part belongs mainly imaging methods, which indicates to diagnose this disease. The practical part contains case histories of patients diagnosed with sarcoidosis of the lungs. The results are statistically evaluated according to established targets including work hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc Kubatova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova.pdfPrůběh obhajoby práce388,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.